រៀបការ​បាន​ពីរ​ថ្ងៃ ស្ត្រី​ម្នាក់​តូចចិត្ត​គ្មាន​សល់​លុយ​ធ្វើ​ដើម​រកស៊ី ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​ចោល​ប្តី​ – CEN