នគរបាល​ខេត្ត​កំពត បាន​ជួយ​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​អគារ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍​វប្បធម៌ ជួយ​ក្មេង​កំព្រា​ទាន់ពេល – CEN