លោកស្រី ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះជួយ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ​កុំ​ចាំតែ​បទបញ្ជា​ពី​ថ្នាក់លើ​ – CEN