ទន្លេ “​ថ្ម​” ហូរ​ដូច​ទឹក​លាន់​រន្ទឺ​គួរអោយ​ព្រឺ​ព្រួច ក្រោយ​ខ្យល់កំបុតត្បូង​ – CEN