មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា មាន​ប្រធាន​ថ្មី ហើយ​សន្យា​ជួយឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ប្រមាណ​១៥​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN