អាជ្ញាធរ​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​បិទ​ប៊ៀ​រ​ហ្គា​ដិ​ន ខារ៉ាអូខេ និង​ក្លឹប​កម្សាន្ត​ណា​ដែល​បង្ក​ការរំខាន​ដល់​ការរស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN