មើល​នាវា​ផ្ទុក​យន្តហោះ​អាមេរិក ដែល​ជិត​មក​ដល់​វៀតណាម​ – CEN