សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការដុត​ទីងមោង​រូប​សម្តេច ដោយ​ត្រឹម​តែ​ភ្ជាប់​រូបថត មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នោះ​ទេ – CEN