ទីតាំង​សមុទ្រ​ឈើ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី បង្ហាញ​សោ​ភណ្ឌ​ភាព​ថ្មី​រង់ចាំ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ​-​អន្តរជាតិ​ – CEN