អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឆ្លៀត​ពេល​ចុះ​ជួប​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ ចែករំលែក​ការខ្វះខាត​ – CEN