បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន បាន​ឯកភាព​ធ្វើការ​កែទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​ – CEN