សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​ ៖ ការរីកចំរើន​នៃ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ឆ្លុះបញ្ចាំង​អំពី​សារសំខាន់​នៃ​កត្តា​សន្តិភាព​ – CEN