វេ​ជ្ជ​បណ្ឌិតឲ្យ​ត្រឡប់មកផ្ទះ ព្រោះ​ពិនិត្យឃើញថា មិន​អាច​រស់​លើសពី​២០​ថ្ងៃ​ទៀត ប៉ុន្តែ​ស្ត្រី​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ដ៏​សាហាវ​ម្នាក់នេះ អាច​រស់​បាន​ដល់​ទៅ ៦០​ឆ្នាំ ព្រោះ​ពឹងពាក់​នឹង​ឱសថ​ពិសេស​មួយ​នេះ​ – CEN