ឪពុក បោះ​កូនស្រី​អាយុ​៦​ខែ ទម្លាក់​ពីលើ​ផ្ទះ រងរបួស​បែក​មុខ ខឹង​កូន​យំ​ខ្លាំងពេក​ដេក​មិន​លក់​ – CEN