វីដេអូដ៏រន្ធត់ថ្មីរបស់​ក្រុម​ស្រាវ​ជ្រាវ បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ស្រ្តី​ទាសករ​ផ្លូវ​ភេទ​កូរ៉េ ត្រូវ​សម្លាប់​យ៉ាង​ព្រៃ​ផ្សៃ​ដោយ​​ទាហាន​ជប៉ុន ក្នុង​សង្គ្រាម​លោក​លើកទី២ – CEN