ព្រះពុទ្ធ​ប្បដិមា​ប្រាំ​ព្រះអង្គ​កសាង​អំពី​ថ្ម​ភក់ តម្លៃ​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ តាម​រង្វាស់​ប្រវែង​ជ័យ​ភូមិ​ខ្មែរ ត្រូវបាន​អភិសេក​ – CEN