ក្រុមបាល់ទាត់​មហាហង្ស All Star បង្កើត​ឈុត​ធំ រក​បាន​មួយ​គ្រាប់​ឈ្នះ ក្រុម ​ABA – CEN