ប្លែក​ភ្នែក​នៅ​ថៃ ៖ ឆ្កែ​ជិះ​ម៉ូតូ “​ឌុប​”…​យ៉ាង​ឡូយ​! (Video inside) – CEN