ដល់ក​! ប្តី​-ប្រពន្ធ​រាប់រយ​គូ​នៅ​អាមេរិក បាននាំគ្នា​ស្ពាយ​កាំភ្លើង​ទៅកាន់​ព្រះវិហារ​ដើម្បី​ទទួល​ពរជ័យ​ – CEN