កូរ៉េខាងជើង​បដិសេធថា ខ្លួន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាវុធ​គីមី​នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN