​ដល់ក​! រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សុខាភិបាល​ហ្ស៊ី​ម​បា​វេ​លើកឡើង​ត្រង់ៗ​ថា​៖ «​ស្រោមអនាម័យ​ផលិត​នៅ​ចិន​តូច​ណាស់​!» – CEN