អាង​ខ្លួន​ថា “​មនុស្ស​ពីងពាង​” កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន ប្រយ័ត្ន​…​ស្លាប់​! – CEN