បង់​ក្លា​ដេស​ខឹង​យ៉ាង​ខ្លាំង ក្រោយពេល​មី​យ៉ាន​ម៉ា បញ្ជូន​ទ័ព​រាប់រយ​នាក់​មក​ព្រំដែន​ – CEN