ចុះ យាយនេះអីក៏អាក្រក់ម្លេះ! ប្រើអំពើហិង្សាមកលើអ្នកបំរើខ្លួនយ៉ាងសាហាវ​ និងគំរាមសម្លាប់ទៀត (មានវីដេអូ) – CEN