ឃាត់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​១៩​នាក់ រោង​សិប្ប​ធ្វើ​តុទូ នៅ​សង្កាត់​បឹងត្របែក​ – CEN