មិន​ពាក់​មួកសុវត្ថិភាព​ ត្រូវ​ប៉ូលិស​សំណូមពរ​ឲ្យ​ឈប់​ម៉ូតូ ស្រាប់តែ​ស្ទុះ​មក​ខាំ​ដៃ តើ​ប៉ូលិសចរាច​រណ៍​គួរ​ធ្វើ​បែបណា​? (Video inside) – CEN