រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ផ្តល់​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ជិត​៤​សែន​ដុល្លារ សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​គម្រោង​ចំនួន​៤ – CEN