ចិន​រារាំង អា​មេ​រិច ​ក្នុង​ការស្នើ​ដាក់​ក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ​នូវ​ក្រុមហ៊ុន កប៉ាល់ និង​បុគ្គល​ជុំវិញ​បញ្ហា​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN