បងប្រុស​ស្រវឹង​និង​សតិ​មិន​គ្រប់ ទាញ​កាំបិត​កាប់​ប្អូនស្រី ស្លាប់​នៅលើ​អង្រឹង – CEN