អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដែល​គ្មាន​កូន​ក​ម្លោះ​… បែរជា​មាន​សុភមង្គល​ដ៏​ចម្លែក​អស្ចារ្យ​ – CEN