ថៃ​និង​កម្ពុជា​ឯកភាព​បើក​ច្រកព្រំដែន​តំបន់​៤៣ ខេត្ត -​ណូន​ម៉ាក់​មុន ខេត្ត​ស្រះ​កែវជា​ផ្លូវការ​ – CEN