លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អេង ហ៊ី ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​អប់រំ​ចិត្តសាស្ត្រ ដល់​សិក្ខាកាម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​សន្តិសុខ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា – CEN