ចោរប្លន់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាប់គុកពីរដង បានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះស្រីស្នេហ៍ ក្រោយប្លន់កន្លែងវីងវេលុយរបស់បងស្រីខ្លួន – CEN