គ្រា​ដែល​ហ្វូង​ប្រើស ចេះ​គោរព​ស្លាកស​ញ្ញាចរ​ចរណ៍ និង​តម្រៀបជួរ​គ្នា​ដើរ​មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ជាង​មនុស្ស​ខ្លះ​ទៅ​ទៀត​ (Video inside) – CEN