នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ​ដែលលបកាប់គូទំនាស់ក្នុងរឿងគំនុំនៅស្រុក​ភ្នំស្រួច​ – CEN