ប្រុសៗ​ប្រជែង​គ្នា​ទៅកាន់​សណ្ឋាគារ បន្ទាប់​ស្រី​ស្រស់​ម្នាក់នេះ​ប្រកាស​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម «​ផ្តល់​សិច​» ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​! – CEN