ស្រា​បៀរ​អាន់​ឆ័រ​ប្រគល់រង្វាន់​លើកទី​១ រដូវ​កាល​ថ្មី​ជូន​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី ក្នុង​កម្មវិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ស្រា​បៀរ​អាន់​ឆ័រ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN