នារី​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ​តាម​សណ្ឋាគារ​ស្រស់ៗ​ខ្ចី​២​នាក់ និង​បុរស​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​លុយ ត្រូវ​​ចាប់ខ្លួន ហើយពិតជាមិនធម្មតា​ទេ ពេល​ដឹង​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ចូលក្នុង​១​ថ្ងៃៗ – CEN