មិនធម្មតា​! ក្រៅពី​អាជីព «​កុនកូនជ្រូក​» តារា​សិច​កូនកាត់​ឡាវ​នេះ អាច​រកលុយ​បន្ថែម​ក្នុង​១​​ខែៗ​កប់​ពពក តាមរយៈ​វិធី​មួយ​នេះ​…. – CEN