យន្តហោះ​យោធា​រុស្សី ធ្លាក់​នៅ​ស៊ី​រី ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ៣៩​នាក់​ – CEN