ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ម​ណ្ឌ​គិរី ត្រូវ​ផ្លាស់ចេញ ដាក់​អ្នក​ខេត្តកណ្តាល​ចូល​ – CEN