អាមេរិចសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការថា កូរ៉េខាងជើងជាអ្នកធ្វើឃាត លោក គីម ជុងណាម – CEN