រថយន្ត​មិន​ស្គាល់​ម៉ាក​បើក​បុក​ម៉ូតូ ស្លាប់​បុរស​ស្លាប់​ភ្លាមៗ – CEN