បុរស​ម្នាក់ សម្លាប់​សង្សា​រហើយ មិន​រត់​គេចខ្លួន បែរជានៅ​អង្គុយ​មើល​សព​ – CEN