តុលាការ​ថៃ​ចេញ​ដីកា​ចាប់ខ្លួន​ថ្មី​ចំពោះ​លោក​ថាក់ស៊ីន​ – CEN