ប្រធានាធិបតី Putin លេង​បាល់​ក្នុង​វិមាន​ក្រែ​មឡាំង​ជាមួយ​ប្រធាន FiFa (Video inside) – CEN