រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ គ្មាន​សមត្ថភាព ទប់ស្កាត់​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ​បើក​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទេ​ (Video inside) – CEN