សារៈមន្ទីរ​មួយទៀត​នៅ​អា​មេ​រិច សម្រេច​ដក​ពានរង្វាន់​សិទ្ធិមនុស្ស​ពី​អ្នកស្រី អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី​ – CEN