អតីត​អ្នក​ស៊ើបការណ៍​ឲ្យ​អង់គ្លេស ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​យ៉ាង​ធ្ងន់ ក្រោយ​ត្រូវ​គេ​បំពុល​ដោយសារ​ធាតុគីមី​ – CEN