ពិធី​ការិនី​ឆ្នើម គង់ សុជាតិ ចែករំលែក​វិធី​សាស្ត្រ​ក្នុងការ​រក្សាគភ៌​ នា​ថ្ងៃ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នារី​ ៨​មីនា​ – CEN